Ezequiel20

28 Jo els vaig fer entrar al país que els havia jurat de donar-los; * però pertot on veien un turó elevat i un arbre ufanós, hi oferien els seus sacrificis, portaven les seves odioses ofrenes, presentaven els seus perfums d’olor agradable i vessaven les seves libacions.