Ezequiel2


    9 Llavors vaig veure una mà que m’oferia un llibre en forma de rotlle.