Èxode6

8 Després us conduiré al país que vaig prometre * a Abraham, a Isaac i a Jacob, i us el donaré en possessió. Us ho dic jo, el Senyor.”