Èxode



40


    34 Llavors el núvol va cobrir la tenda del trobament, i la presència gloriosa del Senyor * omplí tot el tabernacle. 35 Moisès ja no pogué entrar a la tenda, perquè s’hi havia posat el núvol i la presència gloriosa del Senyor havia omplert tot el tabernacle. *