Èxode40


    12 »Tot seguit ordena que Aaron i els seus fills s’acostin a l’entrada de la tenda del trobament i renta’ls amb aigua. 30 La pica, va col·locar-la entre la tenda del trobament i l’altar i l’omplí d’aigua per a rentar-se,