Èxode34


    28 Moisès es va quedar allà dalt amb el Senyor quaranta dies i quaranta nits, * sense menjar ni beure, i va escriure * en les taules de pedra les clàusules de l’aliança, aquests deu manaments. *