Èxode34


    26 »Porta al temple del Senyor, el teu Déu, el bo i millor dels primers fruits dels teus camps.
     »No coguis un cabridet amb la llet de la seva mare. *