Èxode33

11 El Senyor parlava a Moisès cara a cara, com un home parla amb un altre. * Després Moisès se’n tornava al campament, però el seu ajudant, el jove Josuè, fill de Nun, no es movia de la tenda del trobament.