Èxode30


    7 »Quan Aaron prepari cada matí els gresols, cremarà encens aromàtic * damunt l’altar, 8 i també en cremarà al capvespre, a l’hora d’encendre els gresols. Aquest encens ha de ser ofert perpètuament davant el Senyor, de generació en generació.