Èxode30


    34 El Senyor va dir encara a Moisès:
     —Procura’t aquestes espècies aromàtiques: reïna, ungla, * gàlban aromàtic i encens pur, en parts iguals. 35 Amb tot això prepara, tal com ho fa un perfumista, * un encens aromàtic, pur i sagrat, i tira-hi també sal. * 36 Una part, en forma de pols fina, la cremaràs davant l’arca, a l’interior de la tenda del trobament, on jo et vindré a trobar. Aquest encens, l’heu de tenir per cosa sagrada. 37 No en preparareu cap altre amb aquesta mateixa composició. L’heu de tenir per un encens consagrat al Senyor. 38 Si algú prepara un encens igual, per complaure’s en el seu perfum, serà exclòs del poble.