Èxode30


    1 »L’altar per a oferir encens, fes-lo de fusta d’acàcia 2 i quadrat: dos pams de llargada, dos d’amplada i quatre d’alt. * Els corns dels quatre angles superiors arrencaran del mateix altar. 3 Recobreix d’or pur tant la part superior de l’altar com els quatre plafons dels costats i els corns, i adorna’l amb una motllura d’or tot al voltant. * 4 En dos dels costats de l’altar, i sota la motllura, fixa-hi dues anelles d’or, per on han de passar les barres per a transportar-lo. 5 Fes les barres de fusta d’acàcia i recobreix-les d’or. 6 Després posa l’altar davant la cortina que hi ha enfront de l’arca que conté el document de l’aliança, on jo em trobaré amb tu.