Èxode30


    1 »L’altar per a oferir encens, fes-lo de fusta d’acàcia 2 i quadrat: dos pams de llargada, dos d’amplada i quatre d’alt. * Els corns dels quatre angles superiors arrencaran del mateix altar. 3 Recobreix d’or pur tant la part superior de l’altar com els quatre plafons dels costats i els corns, i adorna’l amb una motllura d’or tot al voltant. * 4 En dos dels costats de l’altar, i sota la motllura, fixa-hi dues anelles d’or, per on han de passar les barres per a transportar-lo. 5 Fes les barres de fusta d’acàcia i recobreix-les d’or. 6 Després posa l’altar davant la cortina que hi ha enfront de l’arca que conté el document de l’aliança, on jo em trobaré amb tu.
    7 »Quan Aaron prepari cada matí els gresols, cremarà encens aromàtic * damunt l’altar, 8 i també en cremarà al capvespre, a l’hora d’encendre els gresols. Aquest encens ha de ser ofert perpètuament davant el Senyor, de generació en generació. 9 Damunt aquest altar no heu d’oferir cap encens profà, ni holocaustos, ni ofrenes de farina ni libacions de vi. 10 Una vegada l’any, * Aaron farà el ritu de l’expiació untant els corns de l’altar * amb la sang de la víctima oferta pel perdó dels pecats. Feu-ho així cada any de generació en generació. L’altar serà cosa santíssima, consagrada al Senyor.