Èxode3

2 Allí se li va aparèixer l’àngel del Senyor * en una flama enmig d’una bardissa. Moisès va mirar i veié que la bardissa cremava però no es consumia. *