Èxode
Déu crida Moisès *


3


    1 Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, * sacerdot de Madian. Un dia, mentre guiava el ramat desert enllà, va arribar a l’Horeb, * la muntanya de Déu.