Èxode29

7 Pren llavors l’oli de la unció santa i vessa-l’hi damunt el cap per consagrar-lo. 8 Després fes acostar els seus fills, revesteix-los amb les túniques, 9 les faixes i els casquets. El sacerdoci els pertany. És una llei perpètua.
     »Per a investir Aaron i els seus fills,