Èxode29

24 Posa-ho tot a les mans d’Aaron i dels seus fills i ofereix-ho tot davant el Senyor amb el gest de presentació. *