Èxode28


    6 »L’efod l’han de fer de lli ben filat, brodat artísticament amb or, i de llana tenyida de porpra violeta i vermella i d’escarlata. 7 Anirà subjectat a les espatlles pels dos extrems amb dos tirants 8 i tindrà un cinyell que formarà part de la mateixa peça; aquest també serà de lli ben filat, d’or, i de llana tenyida de porpra violeta i vermella i d’escarlata. 9 Pren dues pedres d’ònix i fes-hi gravar els noms de les tribus d’Israel: 10 sis en una pedra i sis en l’altra, per ordre de naixement dels fills de Jacob. * 11 Els noms s’han de gravar com els orfebres graven les pedres precioses. Després fes encastar les dues pedres en muntures d’or 12 i posa-les damunt els dos tirants de l’efod, com a memorial de les dotze tribus d’Israel. Així, quan Aaron es presentarà davant el Senyor, portarà en els tirants els noms de les tribus perquè el Senyor tingui present el seu poble. 13 Les dues muntures seran d’or. 14 Fes, a més, dues filigranes d’or pur, trenades en forma de cordó, i fixa-les a les muntures.

La bossa pectoral *


    15 »Fes confeccionar el pectoral del judici artísticament brodat, igual com l’efod, és a dir, amb lli ben filat, or, i llana tenyida de porpra violeta i vermella i d’escarlata. 16 El pectoral tindrà la forma d’una bossa quadrada, que faci mig pam per costat. 17 Guarneix-lo amb quatre rengles de pedreria: al primer rengle hi haurà un robí, un topazi i una maragda; 18 al segon, una malaquita, un safir i un diamant; 19 al tercer, un jacint, una àgata i una ametista; 20 al quart, un crisòlit, una cornalina i un jaspi. * Cada pedra anirà encastada en una muntura d’or. 21 En total seran dotze pedres, com són dotze els noms de les tribus d’Israel. Cada pedra portarà el nom d’una de les dotze tribus, gravat tal com els orfebres graven un segell. 22 Fes per al pectoral filigranes d’or pur, trenades en forma de cordó. 23 Fes també dues anelles d’or i posa-les als dos extrems superiors de la bossa pectoral. 24 Passa els dos cordons d’or per les dues anelles, 25 ferma els caps dels dos cordons a les dues muntures i fixa les muntures al davant dels tirants de l’efod. 26 Fes encara dues anelles d’or i posa-les als dos extrems de la part interior de la bossa pectoral, la que toca l’efod. 27 Fes-ne dues més i fixa-les als dos tirants de l’efod, per baix, al davant, tocant a la seva juntura, damunt el cinyell de l’efod. 28 Que lliguin les anelles de la bossa pectoral a les de l’efod amb un cordó de porpra violeta, de manera que la bossa pectoral quedi sobre el cinyell de l’efod i no se’n pugui separar. 29 Així, quan Aaron entrarà al santuari, portarà sobre el pit els noms de les tribus d’Israel gravats al pectoral del judici, perquè el Senyor tingui sempre present el seu poble. 30 Dintre el pectoral del judici, posa-hi les sorts sagrades dels urim i tummim, * perquè Aaron les porti sempre sobre el pit quan es presenti davant el Senyor. Així portarà constantment davant el Senyor els litigis dels israelites.