Èxode28

30 Dintre el pectoral del judici, posa-hi les sorts sagrades dels urim i tummim, * perquè Aaron les porti sempre sobre el pit quan es presenti davant el Senyor. Així portarà constantment davant el Senyor els litigis dels israelites.