Èxode27


    1 »Fes l’altar de fusta d’acàcia, quadrat, de deu pams de llargada, deu d’amplada i sis d’alçada. * 2 De cada un dels seus quatre angles fes sobresortir com un corn que arrenqui del mateix altar. * Recobreix de bronze tot l’altar. 3 Fes també tots els utensilis: pots per a recollir la cendra, * pales, calderetes, forquetes i encensers; fes-los tots de bronze. 4 Fes també un enreixat de bronze en forma de xarxa, amb una anella, també de bronze, a cada un dels quatre costats, 5 i posa’l sota la cornisa de l’altar, fins a mitja altura. 6 Fes unes barres de fusta d’acàcia, recobreix-les de bronze 7 i, quan l’altar s’haurà de transportar, introdueix-les dins les anelles dels dos costats. 8 L’altar, fes-lo de planxes, buit a l’interior, seguint el model que et mostro aquí a la muntanya.