Èxode25


    23 »Fes també una taula de fusta d’acàcia de quatre pams de llargada per dos d’amplada i tres d’alçada. 24 Recobreix-la d’or pur i adorna-la amb una motllura d’or tot al voltant. 25 A la taula, tot al voltant, posa-hi una vora de quatre dits, amb una motllura d’or. 26 Fes-li quatre anelles d’or i fixa-les als angles, sobre els quatre peus, 27 tocant a la vora superior. Passa les barres per dins de les anelles per a transportar la taula. 28 Fes les barres de fusta d’acàcia i recobreix-les d’or; serviran per a transportar la taula. 29 Fes també d’or pur les plates, els cullers, els gerrets i les tasses per a les libacions de vi. 30 Damunt la taula, posa-hi els pans d’ofrena; que sempre n’hi hagi davant meu. *