Èxode25

18 Fes també dos querubins * cisellats en or i posa’n un a cada extrem de la coberta del perdó. 19 Fes que cada querubí miri des d’un extrem de la coberta del perdó. Feu-los als dos extrems. 20 Els querubins estaran l’un enfront de l’altre, amb les cares mirant a la coberta del perdó, i la protegiran amb les dues ales esteses. 21 Col·loca després la coberta del perdó damunt de l’arca, i dintre l’arca posa-hi el document de l’aliança que jo et donaré. * 22 Allà et vindré a trobar, i des de la coberta del perdó, entre els dos querubins que hi ha damunt de l’arca que conté el document de l’aliança, et comunicaré totes les ordres destinades als israelites. *