Èxode25

16 A dins de l’arca, posa-hi el document de l’aliança que jo et donaré. *