Èxode25


    10 »Que facin una arca de fusta d’acàcia de cinc pams de llargada per tres d’amplada i tres d’alçada. * 11 Recobreix-la d’or pur per dins i per fora i adorna-la amb una motllura d’or tot al voltant. 12 Fes quatre anelles d’or i fixa-les als seus quatre angles inferiors, dues anelles a un costat i dues a l’altre. 13 Fes després unes barres de fusta d’acàcia i recobreix-les d’or, 14 i fes-les passar per dins de les anelles dels costats de l’arca, per a poder-la transportar. 15 Deixa posades les barres dintre les anelles, no les treguis mai. 16 A dins de l’arca, posa-hi el document de l’aliança que jo et donaré. *
    17 »Fes-li una coberta del perdó * d’or pur, de cinc pams de llargada per tres d’amplada. 18 Fes també dos querubins * cisellats en or i posa’n un a cada extrem de la coberta del perdó. 19 Fes que cada querubí miri des d’un extrem de la coberta del perdó. Feu-los als dos extrems. 20 Els querubins estaran l’un enfront de l’altre, amb les cares mirant a la coberta del perdó, i la protegiran amb les dues ales esteses. 21 Col·loca després la coberta del perdó damunt de l’arca, i dintre l’arca posa-hi el document de l’aliança que jo et donaré. * 22 Allà et vindré a trobar, i des de la coberta del perdó, entre els dos querubins que hi ha damunt de l’arca que conté el document de l’aliança, et comunicaré totes les ordres destinades als israelites. *