Èxode24


    9 Moisès va pujar amb Aaron, Nadab i Abihú, i setanta ancians d’Israel, 10 i van veure el Déu d’Israel. Tenia sota els peus com un paviment de safir, * d’una nitidesa com la del cel mateix. 11 Però Déu no va fer morir * aquests privilegiats d’entre els israelites: el van veure, i menjaren i begueren. *