Èxode24

6 Moisès va recollir la meitat de la sang en cossis, i amb l’altra meitat aspergí l’altar. * 7 Després va prendre el document de l’aliança i el llegí al poble. Ells van respondre:
     —Complirem tot el que ha dit el Senyor i l’obeirem.
    8 Llavors Moisès va aspergir el poble amb la sang i va dir:
     —Aquesta és la sang de l’aliança * que el Senyor conclou amb vosaltres d’acord amb totes les paraules d’aquest document.