Èxode24


    3 Moisès anà a comunicar al poble tot el que el Senyor li havia dit i ordenat. Tot el poble va respondre a una sola veu:
     —Complirem tot el que el Senyor ha dit.
    4 Moisès va escriure totes les paraules del Senyor. * De bon matí es va llevar, dedicà un altar al peu de la muntanya amb dotze pedres plantades per les dotze tribus d’Israel. * 5 Després va manar als joves israelites que oferissin holocaustos i que immolessin vedells al Senyor com a sacrificis de comunió. 6 Moisès va recollir la meitat de la sang en cossis, i amb l’altra meitat aspergí l’altar. * 7 Després va prendre el document de l’aliança i el llegí al poble. Ells van respondre:
     —Complirem tot el que ha dit el Senyor i l’obeirem.
    8 Llavors Moisès va aspergir el poble amb la sang i va dir:
     —Aquesta és la sang de l’aliança * que el Senyor conclou amb vosaltres d’acord amb totes les paraules d’aquest document.