Èxode23


    16 »Celebra la festa de la Sega, * quan comencis a recollir els primers fruits del teu treball, d’allò que hauràs sembrat al teu camp.
     »A fi d’any, a la tardor, celebra la festa de les Collites, * quan hauràs recollit dels camps els fruits del teu treball.