Èxode2

3 Quan ja no el va poder amagar més temps, prengué una cistella * de papir, la va untar amb betum i pega, va posar-hi l’infant i la deixà entre els joncs a la vora del Nil.