Èxode19

6 sereu per a mi un reialme sacerdotal i una nació santa.” * Això és el que has de dir als israelites. *