Èxode19

3 i Moisès va pujar cap a Déu. El Senyor el cridà des de la muntanya i li digué:
     —Parla al casal de Jacob, comunica això als fills d’Israel: 4 “Vosaltres heu vist com he tractat els egipcis, com us he portat igual que l’àguila porta els aguilons sobre les ales * i us he conduït fins a mi. 5 Ara, doncs, si escolteu la meva veu i observeu la meva aliança, sereu la meva heretat preferida entre tots els pobles, ja que tota la terra és meva: * 6 sereu per a mi un reialme sacerdotal i una nació santa.” * Això és el que has de dir als israelites. *