Èxode
El Senyor proposa una aliança


19


    1 El primer dia del tercer mes després de la sortida d’Egipte, els israelites van arribar al desert del Sinaí.