Èxode17

7 i donà a aquell lloc el nom de Massà i Meribà (que vol dir «prova» i «discussió»), perquè els israelites havien discutit i havien posat a prova el Senyor * quan deien: «El Senyor, ¿és o no és amb nosaltres?»