Èxode17


    1 Tota la comunitat dels israelites va partir del desert de Sín, seguint les etapes indicades pel Senyor. Van acampar a Refidim, * però no hi van trobar aigua per a beure. 2 Llavors el poble es posà a discutir amb Moisès i li deia:
     —Dóna’ns aigua per a beure.
     Moisès els va replicar:
     —Per què discutiu amb mi? Per què poseu a prova el Senyor?
    3 Però el poble tenia set i murmurava contra Moisès. Deia:
     —Per què ens has tret d’Egipte? ¿Per fer-nos morir de set, amb els nostres fills i el nostre bestiar? *
    4 Moisès va clamar al Senyor:
     —Què haig de fer per aquest poble? Acabaran apedregant-me.
    5 El Senyor respongué a Moisès:
     —Passa al davant del poble i fes-te acompanyar d’alguns ancians d’Israel; pren el bastó * amb què donaves cops al Nil, i camina. 6 Jo estaré allí davant teu damunt la roca, a l’Horeb. Tu dóna un cop a la roca i en brollarà aigua perquè el poble pugui beure.
     Moisès ho va fer així, en presència dels ancians d’Israel, 7 i donà a aquell lloc el nom de Massà i Meribà (que vol dir «prova» i «discussió»), perquè els israelites havien discutit i havien posat a prova el Senyor * quan deien: «El Senyor, ¿és o no és amb nosaltres?»