Èxode16


    35 Els israelites van menjar mannà durant quaranta anys, * fins que arribaren en una terra habitada. En van menjar fins que foren a les fronteres del país de Canaan. *