Èxode16

15 Els israelites, en veure-ho, es deien l’un a l’altre: «Man hu?» (que vol dir: «Què és això?»), * perquè no sabien què era. Moisès els va dir:
     —Això és el pa que el Senyor us dóna per aliment.