Èxode15


    25 Moisès va clamar al Senyor, i el Senyor li va mostrar un tronc. Ell el va tirar a l’aigua, i l’aigua es tornà dolça. *
     Allà el Senyor va donar al poble lleis i prescripcions, * i també allà va posar-lo a prova. *