Èxode15

23 fins que arribaren a Marà; * però no hi pogueren beure aigua, perquè era amarga. Per això aquell lloc s’anomena Marà (que vol dir «amargor»). 24 El poble començà a murmurar * contra Moisès. Deien:
     —Què hem de beure?
    25 Moisès va clamar al Senyor, i el Senyor li va mostrar un tronc. Ell el va tirar a l’aigua, i l’aigua es tornà dolça. *
     Allà el Senyor va donar al poble lleis i prescripcions, * i també allà va posar-lo a prova. *