Èxode14

22 i els israelites van passar a peu eixut pel mig del mar, * mentre les aigües els feien de muralla a dreta i a esquerra.