Èxode14

20 i es va situar entre la formació d’Egipte i la d’Israel. Hi havia el núvol i la fosca, però el núvol il·luminava la nit. * En tota la nit les dues formacions no es van acostar l’una a l’altra.