Èxode13

18 Per això Déu els va desviar cap al camí del desert i del Mar Roig. * Els israelites van sortir del país d’Egipte formats en ordre de batalla.