Èxode12


    44 »Els esclaus comprats amb diners, si els circumcideu, podran menjar-ne.