Èxode12


    43 El Senyor va dir a Moisès i a Aaron:
     —Aquestes són les normes referents a l’anyell pasqual:
     »No n’ha de menjar cap estranger.
    44 »Els esclaus comprats amb diners, si els circumcideu, podran menjar-ne.
    45 »Ni els forasters ni els assalariats no en menjaran. *