Èxode
Normes sobre la celebració de la Pasqua *


12


    43 El Senyor va dir a Moisès i a Aaron:
     —Aquestes són les normes referents a l’anyell pasqual:
     »No n’ha de menjar cap estranger.