Èxode1


    15 Hi havia dues llevadores hebrees que es deien Xifrà i Puà. El rei d’Egipte els digué: