Esdres7


    25 »Quant a tu, Esdres, d’acord amb la saviesa que el teu Déu t’ha donat, designa jutges i magistrats que administrin la justícia a tot el poble que viu a la Transeufratina, és a dir, a tots els qui observen les lleis del teu Déu. * I ensenyeu-les als qui no les coneixen. 26 A qui no se sotmeti a la Llei del teu Déu i a la llei del rei, que li sigui aplicada rigorosament la sentència: mort, exili, * multa o presó.»