Esdres4


    1 Quan els enemics * de les tribus de Judà i de Benjamí * sentiren a dir que els repatriats construïen un temple per al Senyor, Déu d’Israel, 2 anaren a trobar Zorobabel i els caps de llinatge i els van dir:
     —Deixeu-nos col·laborar en la construcció del temple. Perquè també nosaltres adorem el vostre Déu i li oferim sacrificis d’ençà que Assarhadon, rei d’Assíria, ens va deportar aquí. *
    3 Però Zorobabel, Jeixua * i els altres caps de llinatge d’Israel els van respondre:
     —A vosaltres no us correspon de construir amb nosaltres un temple per al nostre Déu. El temple del Senyor, Déu d’Israel, l’hem d’edificar nosaltres sols, tal com ens ha ordenat Cir, rei de Pèrsia. *
    4 Llavors els habitants del país començaren a descoratjar els jueus i a intimidar-los perquè no construïssin el temple. 5 I durant tot el regnat de Cir, * rei de Pèrsia, i fins al regnat de Darius, * van dedicar-se a subornar contra ells els consellers del rei perquè fessin fracassar els seus projectes. *