Esdres3

2 El sacerdot Jeixua, fill de Jossadac, juntament amb els seus germans els altres sacerdots, i Zorobabel, * fill de Xealtiel, * amb els seus parents, van reconstruir l’altar del Déu d’Israel, per poder-hi oferir holocaustos tal com prescriu la Llei de Moisès, home de Déu. *
    8 L’any segon després de la seva arribada a Jerusalem, al temple de Déu, en el mes segon, * Zorobabel, fill de Xealtiel, i Jeixua, fill de Jossadac, * amb els altres germans seus, els sacerdots, amb els levites i amb tots els qui havien tornat de la captivitat a Jerusalem, van començar la reconstrucció del temple del Senyor. Els levites de vint anys en amunt * van ser els encarregats de dirigir l’obra.