Esdres10


    5 Llavors Esdres s’alçà i va fer jurar als caps dels sacerdots levites * i de tot Israel que actuarien tal com Xecanià havia proposat. I ho van jurar.