Esdres1


    2 «Això fa saber Cir, rei de Pèrsia: El Senyor, Déu del cel, * que ha posat a les meves mans tots els reialmes de la terra, m’ha encomanat que li edifiqui un temple a Jerusalem, al país de Judà.