Esdres1


    1 L’any primer del regnat de Cir, rei de Pèrsia, * el Senyor va decidir de complir el que havia anunciat per boca de Jeremies. * Va moure el cor de Cir, rei de Pèrsia, a promulgar per tot el seu imperi, de viva veu i per escrit, aquest edicte:
    2 «Això fa saber Cir, rei de Pèrsia: El Senyor, Déu del cel, * que ha posat a les meves mans tots els reialmes de la terra, m’ha encomanat que li edifiqui un temple a Jerusalem, al país de Judà. 3 Tots aquells de vosaltres que pertanyen al seu poble —que el seu Déu sigui amb ells!—, que tornin a Jerusalem, al país de Judà, a construir el temple del Senyor, Déu d’Israel, que habita a Jerusalem. 4 I arreu on hi hagi gent d’aquest poble, que la població del lloc on resideixen els ajudi amb plata, or, provisions i bestiar, a més d’ofrenes voluntàries * per al temple del Déu que fa estada a Jerusalem.» *
    5 Aleshores els caps de llinatge de les tribus de Judà i de Benjamí, els sacerdots i els levites es disposaren a partir. Eren tots aquells a qui Déu havia mogut el cor perquè tornessin a Jerusalem a reconstruir el seu temple, el temple del Senyor. 6 Tots els seus veïns els van ajudar donant-los objectes de plata, or, provisions, bestiar i molts altres béns, a més de les ofrenes voluntàries per al temple. *
    7 El mateix rei Cir va fer restituir els objectes del temple del Senyor que Nabucodonosor havia pres * de Jerusalem i que havia dipositat al temple dels seus déus. 8 Per ordre de Cir, rei de Pèrsia, el tresorer Mitredat en va fer l’inventari i els confià a Xeixbassar, príncep de Judà.